1/17/2565

รับการตรวจเยี่ยม / นิเทศ จาก สพม.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบหมายให้ รองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร และ รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก ให้การต้อนรับ ท่าน ศน.ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ราชบุรี ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยม และนิเทศการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้กำลังใจ และนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากครูผู้สอน ไปเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ