1/19/2565

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18-21 มกราคม 2565  รองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร  รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก และ คุณครูชลลดา วงศ์นุกูล ได้นำทีมงานแนะแนว  ออกให้ความรู้เกี่ยวกับบริบท และนโยบายการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และโรงเรียนในเขตติดต่อใกล้เคียงกับโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เช่น โรงเรียนวัดโรงเข้ โรงเรียนวัดธรรมโชติ โรงเรียนบ้านโรงเข้ โรงเรียนหลวงสินธุ์ และโรงเรียนบ้านดอนไผ่ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ