1/14/2565

ตรวจ ATK คุณครู เพื่อเตรียมเปิดเรียน On-site

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้ารับการตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลประสาทสิทธิ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจ และให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจ ATK และการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ