8/06/2553

กิจกรรมโต้วาที สัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมโต้วาที ปดาห์ส่งเสริมการอ่านและวันภาษาไทยแห่งชาติ  วันนี้ก็เป็นการชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ "ฤดูฝนดีกว่าฤดูหนาว"  ก็เป็นอีกกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกพูดในการหาเหตุผลมาโต้แย้งกัน ส่วนผล ต้องรอคณะกรรมการทางกลุ่มสาระภาษาไทยรายงานมาอีกครั้ง เพราะในขณะที่เขียนยังแข่งขันไม่จบ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ