1/13/2554

ทำบุญปีใหม่

    ในวันแรกในการเปิดเรียนของ ปี 2554 ทางโรงเรียน ได้ส่งเสริงการอนุรัษณ์วัฒนธรรมไทย โดยให้นักเรียนทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่  และรับฟังเทศเพื่อนำธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ