1/15/2558

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนฯ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดอบรมโครงการ "สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนของชาติมีระเบียบวินัยและเคารพต่อกฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  วันที่ 2 เมษายน 2558  โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายและการบังคับคดี  จังหวัดราชบุรี  ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้

 
 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ