9/15/2564

ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันตรวจผลงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมี ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานการประเมินฯไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ