9/16/2564

สพม.ราชบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือนักเรียนยากจน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบชุดถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียน 2 คน คือ 

1.เด็กชายอดิศร ยี่สุ่นแย้ม  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/3
2.นายนันทพงศ์ จันทร์อ่อน  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 

โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก และคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมเดินทาง เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนดังกล่าวด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ