9/10/2564

กิจกรรมการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียน คนละ 2,000 บาท

เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนคนละ 2,000 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยการควบคุมดูแลของท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่รัฐบาลกำหนด เพื่อความปลอดภัย ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองทุกคน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ