7/01/2565

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารี ได้ทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ