7/04/2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก นางสมศรี เฮงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ