7/12/2565

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 2565

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำเทียนดังกล่าวไปถวายให้คณะพระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้งานในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามวัดต่าง ๆ รอบโรงเรียน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ต่อไป เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ