7/25/2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค นักวิชาการอิสระและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ