8/08/2565

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทย และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดคัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทย การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว การประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย โดยใช้ชุด รีไซด์เคิล นอกจากนั้น พี่ ๆ ม.6 ยังได้จัดการแสดงบนเวทีเพื่อให้น้อง ๆ และคณะครู ได้ชมกันอย่างสนุกสนาน งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ