7/19/2556

ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556

คณะครู  นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ  เพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษา  ในเขตอำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  และอำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร


 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ