7/11/2556

คนดีศรีเมืองราช

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้าร่วมโครงการคนดีศรีเมืองราช  ขยายเครือข่ายคนทำดี  ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดราชบุรี  ในวันที่  11  กรกฎาคม  2556

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ