7/25/2556

อบรม EIS สพม.8

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  และคณะครูในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เข้าร่วมอบรมการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  หรือ EIS  ( English for Integrate Studies ) เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  และเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่อาเซียนในปี  2558  โดยคุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้  ณ  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จังหวัดราชบุึรี


  
 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ