7/29/2556

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น  วันที่ 29  กรกฎาคม  2556  ณ หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานภาษาและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย  ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  การประกวดคัดลายมือ  การเรียงความ  การอ่านทำนองเสนาะ   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนไ้ด้ตระหนักถึงความเป็นไทย  และความเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทย


 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ