1/22/2562

ศึกษาดูงาน ร.ร.ห้องสอนศึกษา

เมื่อวันที่ 16-20 มกราคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ร.ร.ห้องสอนศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนคุณธรรม โดยจะได้นำแนวคิด และหลักการต่าง ๆ มาพัฒนางานในโรงเรียนเพื่อรอรับการประเมินต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ