11/06/2557

กิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมผ้าป่ากระทงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่วัดปราสาทสิทธิ์  และเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  กระทงเหล่านี้จะถูกนำมาลอยเพื่อขอขมาพระแม่คงคาตามประเพณี  ตลอดยังเป็นการดำเนินกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน้าที่พลเมืองอีกด้วย 

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ