11/28/2557

แนะแนวอาชีพโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี  ทำการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งสอนอาชีพเบื้องต้น  ณ  บริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

 
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ