11/26/2557

ประชุมสัญจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มบริหารวิชาการ จัดประชุมนิเทศสัญจรกลุ่มสาระต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  โดยเวียนประชุมตามกลุ่มสาระ  เพื่อนิเทศติดตามและชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ


 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ